اریسا بورس

تحلیل بنیادی و تکنیکال بورس و سهام

بررسی گزارش سه ماهه خپارس


تاریخ تحلیل : 94/6/9

قیمت روز: 92 تومان 

 شرکت پارس خودرو که با نماد خپارس در بورس تهران حضور دارد سود هر سهم سال 94 خودرا بدون تغییر نسبت به پیش بینی اولیه 21 ریال اعلام نموده است.

شرکت در سه ماهه 151 ریال زیان عملیاتی به ازای هر سهم محقق کرده (معادل 102 میلیارد تومان)

شرکت در سه ماهه 8%  از فروش را محقق کرده است که دلیل آن پایین بودن مقدار تولید و مشکلات فروش است .

تولید :

در نگاهی به تولید هرچند شرکت 14.42%از تولید را انجام داده است که البته نسبتا کم است  اما دقت بیشتر مشخص می شود مواردی که نقش بیشتری در بودجه دارند مانند تندر 90 وSR مقدار تولید پایینی نسبت به بودجه دارند همچنین در زمینه تولید پرایدکه پوشش حدود 16% را دارد شرکت به ازای مونتاژ هر خودرو برای سایپا مبلغ یک ملیون نهصد هزار تومان کارمزد دریافت می کند که طبق گفته مدیرا خپارس تقریبا همین مقدار برابشان تمام می شود شرکت در تولید فقط در زمینه برلیانسس 330 معمولی معادل بودجه عمل کرده است که نقش کمی در بودجه دارد.

تولید تقریبا مشابه سه ماهه پارسال است

فروش :

در زمینه فروش اوضاع خرابتر است از نظر تعداد 13% فروش انجام شده است که بیشترین مربوط به پراید است که در واقع تحویل خودردوهای مونتاژی به سایپاست .هرچند خودرو سازها بیشترین فروش خودرا در شش ماهه دوم انجام می دهند بازهم آمار فوق قابل قبول نیست.

نسبت به سه ماهه پارسال %11 کمتر است

در زمینه مبلغ فروش اوضاع وخیمتر است تنها %7.7 از مبلغ فروش محقق شده است  که بیشتر مربوط به پراید است .

شرکت نسبت به سه ماهه پارسال %30 کمتر محقق کرده است.

ضمننا شرکت افزایش نرخ برای تندر 90 حدود %18 تندر sr  حدود %14 وریچ معادل 6% دیده است که اولا در سه ماهه انجام نشده و با توجه  به اینکه الان در شهریور هم ظاهرا خبری از افزایش قیمت نیست و همچنین تصمیات شورای رقابت بر عدم افزایش قیمت خودرو افزایش قیمت فوق غیر ممکن است.

چند نکته

1- همچنین شرکت خرید خارجی مواد اولیه (%18 هزینه مواد اولیه) را  با دلار 2850 تومان دیده است که در حال حاضر نرخ مبادله ای 3000 تومان است .

 2- همچنین  شرکت زیان انباشته ای معادل 795 میلیارد تومان است  که به ازای هر سهم 117 تومان است .

.3- بهای تمام شده خپارس طبق بودجه باید%83 فروش باشد اما در سه ماهه %107 فروش است  که البته به دلیل عدم فروش معادل تولید است.

3- شرکت دو  طرح توسعه ای در زمینه تولید B90 و برلیانس دارد که در آستانه بهره برداریست

4- هزینه مالی که حدود %6 نسبت به پارسال بیشتر شده است

نتیجه گیری:

اگر فرض کنیم شرکت در نه ماه آینده مانند سه ماهه کار کند که در بهترین حالت مثل پارسال 47 تومان زیان ایجاد می کند . اما به هر حال احتمال اینکه شرکت بتواند از زیان خارج شود چیزش شبیه به معجزه است.