سخنی با خوانندگان اریسا بورس

اگر می خواهیم اسیر صفهای خرید و فروش نشویم اگر می خواهیم سرمایه هایمان به سفته بازان بازار ندهیم فقط یک راه دارد و آنهم تحلیل است چیزی که بیشتر از هرچیزی فقر آن در بورس تهران احساس می گردد. هدف این سایت تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام بورس تهران است. تا بتوانیم از این طریق سرمایه هایمان را افزایش دهیم. مطمئننا تحلیل های بنیادی و تکنیکال این سایت خالی از اشکال نیست از کلیه خوانندگان تقاضا می شود تا اشکالاتمان را یاد آور شوند تا با اصلاح آن بتوانیم روز به روز بر محتوای سایتمان بیفزاییم.

بررسی تکنیکال ثباغ
نگارش: ششم تیر نود چهار
بررسی تکنیکال و بنیادی خودرو سازان بورسی
نگارش: سوم تیر نود چهار
گزارش بازار 94/4/3
نگارش: سوم تیر نود چهار
تحلیل تکنیکال و خارزم
نگارش: سوم تیر نود چهار
احسان علیخانی روزانه از ماه عسل چقدر در می آورد
نگارش: دوم تیر نود چهار
تحلیل بنیادی زاگرس
نگارش: دوم تیر نودچهار
بررسی اثر نرخ خوراک روی سود پتروشیمیها
نگارش: دوم تیر نودچهار
تأثیر کاهش نرخ شکر بر تولیدکننده و مصرف کننده
نگارش: اول تیر نودچهار
بررسی اثرافزایش قیمت شیردر سود شرکتهای لبنی بورس
نگارش: سی و یکم خرداد نودچهار
تحلیل تکنیکال ثنوسا
نگارش: سی و یکم خرداد نودچهار
مقایسه دستمزد کارگران ایرانی با سابر کشورهای جهان
نگارش: سی و یکم خرداد نودچهار
بررسی بنیادی ومقایسه بانکهای بورسی -بخش اول
نگارش:سی خرداد نودچهار
تحلیل بنیادی فولاد خوزستان
نگارش: بیست و نهم خرداد نودچهار
بررسی شاخصهای عملکرد صنعت بانکداری
نگارش: بیست و هشتم خرداد نودچهار
94.03.27 گزارش بازار
نگارش: بیست و هفتم خرداد نودچهار
تحلیل جامع بانک ها: درآمد های مشاع و حق الوکاله
نگارش: بیست و ششم خرداد نودچهار
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاکشو
نگارش: بیست و ششم خرداد نودچهار
بررسی تکنیکال و بنیادی خودرو سازان بورسی
نگارش: سوم تیر نود چهار
کرک اسپرد چیست و در تحلیل سود پالایگشاهها چه نقشی دارد
نگارش: بیست و ششم خرداد نودچهار
پرسشهایی در مورد بازدهی منفی حقوق ساحبان سهام افرانت
نگارش: بیست و ششم خرداد نودچهار
تحلیل بنیادی شیشه همدان
نگارش: بیست و پنجم خرداد نودچهار
تحلیل بنیادی پالایشگاههای بورسی(منبع بورس پرس)
نگارش: بیست و پنجم خرداد نودچهار
نگاهی به کاهش نرخ شکر و عوامل موثر جهانی
نگارش: بیست و پنجم خرداد نودچهار
94.03.24 گزارش بازار
نگارش: بیست و چهارم خرداد نودچهار
آمار جدید از ۴ شاخص مهم اما ضعیف بانک های ایرانی دردنیا
نگارش: بیست و چهارم خرداد نودچهار
نگاهی تکنیکالی به مارون
نگارش: بیست و چهارم خرداد نودچهار
تحلیل بنیادی و تکنیکال قاسم
نگارش: بیست و سوم خرداد نودچهار
94.03.22 گزارش بازار
نگارش: بیست و سوم خرداد نودچهار
نگاهی تکنیکالی به مینو
نگارش: بیست و سوم خرداد نودچهار
نگاهی تکنیکالی به ایران خودررو
نگارش: بیست و سوم خرداد نودچهار
نگاهی دقیق تر به گزارش سال 93 ایران خودرو
نگارش: بیست و دوم خرداد نودچهار
بررسی بنیادی شوینده های بورسی
نگارش: بیستم خرداد نودچهار
نگاهی به بازار امروز 94/3/18
نگارش: هجدهم خرداد نودچهار
نگاهی به گزارش 12 ماهه خبهمن به همراه تحلیل بنیادی سهم
نگارش: هفدهم خرداد نودچهار
بررسی تکنیکال مخابرات ایران (اخابر) به بهانه فروش بلوکی سهم
نگارش: هفدهم خرداد نودچهار
بررسی تکنیکالی بانک سینا
نگارش: پانزدهم خرداد نودچهار
اثر تقسیم سود خدیزل بر خبهمن(منبع پرشین تحلیل)
نگارش: دوازدهم خرداد نودچهار
بررسی  افزایش سرمایه خکاوه و تاثیر فروش  نفت قشم بر ونفت
نگارش: دوازدهم خرداد نودچهار